slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Algemene Ledenvergadering (ALV)

woensdag 28 oktober 2020   |   20:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd

In aanvulling op eerder geplaatst bericht de link naar de online ALV

Link naar Microsoft teams meeting voor ALV MHC Epe

Beste leden,

ALV verschoven naar woensdag 28 oktober

Recent is aangekondigd dat er een ALV zal plaatsvinden. De datum van de ALV wordt echter verplaatst van woensdag 30 september naar woensdag 28 oktober om 20.00 uur.

Reden hiervoor is dat er zich nog een aantal financiële wijzigingen hebben voorgedaan en daarop ook controle gewenst is. Het bestuur lijkt het daarom verstandig de digitale ALV iets te verschuiven.

Digitale ALV is dat wel nodig?

Gezien de laatste ontwikkelingen tav Corona, de daarmee gepaarde gezondheidsrisico’s en aangescherpte regelgeving is het bestuur van mening dat het niet verstandig is de ALV op normale wijze doorgang te laten vinden. Middels een online ALV probeert het bestuur zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.

Bezwaar?

Indien u tegen deze wijze van vergaderen een bezwaar heeft, vernemen wij dat graag onder vermelding van de redenen. Op basis hiervan zullen we vooraf inventariseren welke bezwaren er bestaan en hoe we hier eventueel een oplossing voor kunnen vinden.

Hoe werkt het?

Geen speciale software nodig

De online vergadering zullen we organiseren in Microsoft Teams. Dit is een betrouwbare tool, waar deelnemers geen speciale software voor hoeven te installeren – deelnemen kan via de normale browser.

Planning

U krijgt uiterlijk 21 oktober per mail een link toegestuurd en de benodigde stukken, zoals agenda, presentatie en financieel overzicht.

Vragen stellen

Op basis van de verstuurde stukken kunt u tenminste 3 dagen voorafgaand aan de online ALV aan [email protected] uw vraag stellen. We zullen deze vragen dan behandelen in de ALV. Gelijkstrekkende vragen zullen we zoveel als mogelijk bundelen. Het bestuur zal de vragen voorzien van een antwoord alvorens de ALV start. De gestelde vragen zullen ook aan de leden kenbaar gemaakt worden per mail (en eventueel via een te bepalen online tool, afhankelijk van de hoeveelheid vragen).

Stemmen

Stemmen zal principe geschieden via digitaal handopsteken, een functionaliteit in de benoemde tool.

Vastlegging

De digitale ALV zal in zijn geheel worden opgenomen, om besluitvorming helder te kunnen vastleggen.

Tot ziens

Wij hopen u te snel online te treffen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van MHCEpe