slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg
Bestuur Jun
6

Contributie 2022 - 2023

Nieuws afbeelding

Tijdens de buitengewone Algemene Leden Vergadering (B-ALV) op 24 mei jl. werd onder andere gesproken over de contributie voor seizoen 2022/2023. Het bestuur lichtte haar plan hierover toe.

 

Vrijwilligersbijdrage afgeschaft

Vanaf het komende seizoen wordt de vrijwilligersvergoeding afgeschaft. Naast het feit dat dit de financiën van de club ten goede komt, is deze beslissing met name genomen met het volgende argument:


Een (kleine) club als MHC Epe bestaat "bij de gratie van vrijwilligers”. Geen vrijwilligers, geen club. De club mag van (ouders van) leden verwachten dat zij zich inzetten voor de club. Dat hoort er gewoon bij. Met dat als uitgangspunt is het vreemd om vrijwilligers financieel te belonen. 

Als andere argumenten voor het laten vervallen van de vrijwilligersbijdrage kunnen worden genoemd de administratieve rompslomp, de jaarlijks terugkerende discussies over al of niet uitkeren van € 40,- en het feit dat een dergelijke beloning niet meer van deze tijd is.

 

Contributie A/B/C en D-jeugd gelijk getrokken

Naast het vervallen van de vrijwilligersbijdrage wordt de contributie op één punt aangepast: D-spelers gaan dezelfde contributie betalen als A/B/C-spelers. Reden hiervoor is dat de D-jeugd precies dezelfde aandacht, faciliteiten, enz. van de club krijgt als de A/B/C-jeugd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evenveel trainingen, evenveel wedstrijden en het beschikbaar stellen van eenzelfde (dure) keepersuitrusting. 

 

Al 6 seizoenen geen contributieverhoging!

Het volgende seizoen dus (m.u.v. voor de D-jeugd) nog geen verhoging van de contributie. Hierbij is het erg belangrijk om te vermelden dat MHC Epe de contributie al zes (!) seizoenen op rij niet heeft verhoogd. Ook voor het komende seizoen, het 7e op rij, wordt de contributie dus niet verhoogd.

 

Introductiekorting vervalt

Voor nieuwe leden is er wel een kleine tegenvaller: de introductiekorting vervalt

 

De aanwezigen tijdens de B-ALV konden zich vinden in dgenoemde argumenten voor afschaffing van de vrijwilligersbijdrage en het aanpassen van de contributie voor de D-spelers. Dat de contributie vooralsnog niet wordt verhoogd ondanks dat deze al zes seizoenen hetzelfde is, viel tenslotte ook in zeer goede aarde.

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws