slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Ledeninformatie aanmelden en opzeggen

Aanmelden en opzeggen

Lid worden

Natuurlijk willen we je graag verwelkomen als nieuw lid bij MHC Epe. Om die keuze wat gemakkelijker te maken, mag je 3 keer vrijblijvend meetrainen om kennis te maken met onze club en de hockeysport. Je traint mee met het team dat het beste past bij jouw leeftijd en niveau. Na 3 keer meetrainen, kun je lid worden door je in te schrijven middels het inschrijfformulierop onze website.


Contributie

De contributie van MHC Epe is vergelijkbaar met andere sportclubs in Epe. De hoogte van de contributie voor een seizoen is afhankelijk van leeftijd.Meer informatie over de hoogte van de contributie vind je hier.

Opzeggen lidmaatschap

Ga je verhuizen, studeren of heb je een andere reden om te stoppen met hockey? Zeg je lidmaatschap schriftelijk op vóór 15 mei door een mail te sturen aan [email protected]. Heb je voor 15 mei niet opgezegd, dan wordt je lidmaatschap automatisch verlengd voor het gehele volgende seizoen.

Uitzonderingen opzeggingen

Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor de opzegging van het lidmaatschap voor 15 mei niet mogelijk is. Of deze omstandigheden gegrond zijn, wordt beoordeeld door het bestuur. Daarover wordt ook door het bestuur rechtstreeks met jou, als lid, gecommuniceerd.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Tussentijds je lidmaatschap stopzetten, is alleen mogelijk bij hoge uitzondering.

De uitzonderingen voor tussentijds opzeggen zijn:

  • Bij een verhuizing naar een andere gemeente of land
  • Op medische gronden, aangetoond met een medische verklaring, waaruit blijkt dat je niet meer kan spelen

Tussentijds opzegging kun je enkel en alleen schriftelijk aanvragen via [email protected].Meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen. Je aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur en rechtstreeks met jou, als lid, gecommuniceerd. Moet je tussentijds opzeggen? Dan heb je een maand opzegtermijn. Dat wil zeggen dat restitutie van de reeds betaalde contributie pas geldt vanaf een maand nadat er schriftelijk is opgezegd, naar rato over de resterende maanden tot en met 30 juni.Voorbeeld: zeg je 12 januari schriftelijk op? Dan zal restitutie plaatsvinden over de resterende tijd vanaf 12 februari.

Bevriezen contributie door blessures

Heb je een blessure opgelopen en kun je niet spelen? Dat is vervelend. Echter, het stopt de verplichting tot betalen van de contributie niet. Neemt genezing en herstel van de blessure langere tijd in beslag? Dan kan 3 maanden na het ontstaan van de blessure een verzoek tot bevriezing van de contributie worden aangevraagd. Doe dit altijd schriftelijk

via[email protected], voorzien van een medische verklaring, waaruit blijkt dat je tijdelijk niet kan spelen. Je aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur en rechtstreeks met jou, als lid, gecommuniceerd. Meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen. Vanaf het moment dat je verzoek wordt toegekend, wordt de contributie bevroren, totdat je weer actief bij ons gaat hockeyen.

Bevriezen contributie zwangerschap

Ben je zwanger en stop je tussentijds met hockey vanwege je zwangerschap? Ook dan kan je een verzoek indienen voor bevriezing van je contributie. Vanaf het moment dat dit verzoek wordt toegekend, wordt de contributie bevroren, totdat je weer actief bij ons gaat hockeyen.