slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

ledeninformatie_aanmelden_opzeggen

Lid worden
Je kunt bij MHC Epe dus 3x vrijblijvend mee komen trainen. Je traint mee met het team dat het beste past bij jouw leeftijd en niveau (verderop vind je meer informatie over de leeftijdscategorieën). Vind je hockey na deze drie keer trainen leuk, dan kun je lid wordenStuur het formulier ondertekend op naar de club.

Contributie
De contributie van MHC Epe is vergelijkbaar met de andere sportclubs in Epe. De hoogte van de contributie voor een seizoen is afhankelijk van je leeftijd. 

Opzeggen lidmaatschap
Ga je verhuizen, studeren of heb je een andere reden om te stoppen met hockey? Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet je dat vóór 15 mei bij de ledenadministratie doen. Dus voor de start van het seizoen waarop je wilt stoppen met hockey bij onze club. We stellen het op prijs als je de reden van de opzegging daarbij vermeldt. Zeg je niet op voor 15 mei, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en is er ook contributieverplichting.