slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Contributie

MHC Epe contributie-overzicht seizoen 2020-2021

 • Alle contributies voor junioren en senioren zijn inclusief de kunstgrasbijdrage van € 25,- en de vrijwilligersbijdrage van € 40,- zoals afgesproken in de ALV.
 • Een lidmaatschap bij MHC Epe wordt voor een heel seizoen aangegaan. Uitzondering zijn verhuizing en medische redenen die ter beoordeling moeten worden voorgelegd aan het bestuur.
 • De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door een bijdrage voor de club te leveren zoals hieronder staat uitgelegd.
 • De contributie-inning wordt uitgevoerd door ClubCollect. U kunt na inloggen aangeven of u in 1 keer of in termijnen wilt betalen.
 • Aan storneringen zijn € 3,50 voor kosten verbonden per stornering. Wilt u na een stornering een nieuwe termijn inplannen dan moet u opnieuw uw IBAN-nummer invoeren.

Vragen over de contributie kunt u stellen door een ticket aan te maken in uw digitale nota van ClubCollect.

Junioren: 

 • Pukkie 4 t/m 5 jaar € 100,00
 • Junioren F 6 t/m 7 jaar € 178,00
 • Junioren D, E 8 t/m 11 jaar € 234,00
 • Junioren A, B, C 12 t/m 17 jaar € 296,00

Senioren:

 • Student 18 t/m 24 jaar € 200,00
 • Trimhockey student 18 t/m 24 jaar € 150,00 alleen trainen
 • Senior vanaf 25 jaar € 355,00
 • Senior Sevens vanaf 18 jaar € 245,00
 • Trimhockey vanaf 18 jaar € 215,00 alleen trainen
 • Trimhockey Plus vanaf 18 jaar €245,00 trainen + maximaal 5 wedstrijden spelen

 Overige lidmaatschappen: 

 • Niet spelend lid € 50,00
 • Afkopen bardienst € 60,00

Introductie lidmaatschap nieuwe leden 1e jaar:

 • Ter introductie ontvangen nieuwe leden het 1e seizoen waarin zij lid zijn van de vereniging een korting van 25% op hun contributie. 
 • Uitgezonderd van deze kortingsregel zijn nieuwe Pukkie-leden. Zij ontvangen bij een nieuw lidmaatschap een gratis hockeystick.
 • Uitgezonderd van deze kortingsregel zijn ook nieuwe leden die in het verleden reeds lid zijn geweest van de vereniging.

Spelregels vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage is niet nieuw voor onze club. Zij zorgt voor betrokkenheid bij de club en helpt om het budget sluitend te krijgen. Bovendien draagt zij bij om onze club leuk, gezellig en betaalbaar te houden.

Uitgangspunt is dat de vrijwilligersbijdrage geldt voor ieder spelend lid van onze club en terug is te verdienen.

Hoe werkt het systeem? 

 • Aan het begin van het seizoen krijgt ieder lid (ook ieder jeugdlid) €40,- gefactureerd.
 • De €40,- kan gedurende het seizoen worden terugverdiend.
 • Het uitgangspunt is dat voor het terugverdienen van de vrijwilligersbijdrage een inzet voor de club van minimaal 4 uur geldt. Het bestuur kan besluiten hier van af te wijken.

Terugverdienen kan op verschillende manieren:

 • een groep leden kan in overleg met het bestuurslid accommodatie een "groepsklus” afspreken waarvoor de teruggave van de vrijwilligersbijdrage op van toepassing is
 • door lid te zijn van één van de clubcommissies
 • door lid te zijn van het clubbestuur
 • door tijdens het gehele seizoen coach te zijn van één van onze teams
 • door deel uit te maken van het organisatie comité van één van onze toernooien
 • uitvoeren van hand- en spandiensten tijdens een evenement/toernooi kan recht geven op restitutie van de vrijwilligersbijdrage. Dit is ter beoordeling aan het bestuurslid accommodatie en de organisatie van het evenement/toernooi. Fluiten, bardienst en kinderen rijden naar een uitwedstrijd geeft geen recht op restitutie van de vrijwilligersbijdrage.
 • activiteiten in een seizoen zorgen er niet voor dat de €40,-.vrijwilligersbijdrage uit een eerder of volgend seizoen worden terugverdiend. Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • een lid of een gezin kan zijn/haar vrijwilligersbijdrage(n) terugverdienen door het uitvoeren van één of meerdere (team)klussen. In het geval van een gezin maakt het niet uit wie binnen dat gezin de (team)klus uitvoert. Werkzaamheden zijn zogezegd "overdraagbaar”, ook aan ouders.
 • tenslotte kan het bestuur besluiten bepaalde leden vrij te stellen van de vrijwilligersbijdrage. Dit geldt als het lid zich op een andere manier aantoonbaar extra heeft ingezet voor de club.