slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Organisatie

Bestuur [Mail]
Jack Herderschee
Secretaris
De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid. lid dagelijks bestuur | aanspreekpunt voor enkele commissies | organiseren vergaderingen, opstellen agenda, etc. | administratieve werkzaamheden: notuleren, post verwerken (mail, reguliere post) | contactpersoon voor derden (KNHB, gemeente) | aanwezig bij diverse bijeenkomsten | organiseren bitjeshapdag | beheren clubagenda
 mail
Bert Halkers
Voorzitter
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de maatschappelijke belangen en rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de vereniging actief is. lid dagelijks bestuur | eindverantwoordelijk voor het beleid van de vereniging | geeft leiding aan het bestuurt: activeert, motiveert en coördineert | onderhoudt interne en externe contacten | representatieve vertegenwoordiger en gezicht van de vereniging | signaleert problemen, kansen en bedreigingen
 mail
Ledenadministratie [Mail]
Désirée Jacobs
Coördinator
De ledenadministratie schrijft nieuwe leden in en verwerkt opzeggingen en veranderingen van lidmaatschap of van (mail)adresgegevens in het ledeninformatiesysteem LISA
 mail
Lisa Beheer [Mail]
Inez Overbosch
Coördinator
Beheer 'achterkant' Lisa-site/ mhcpe.nl site. Hulp bij inlogproblemen en bijhouden van diverse instellingen voor de gebruikers en meer.
 mail
Désirée Jacobs
Ondersteunig
Technische Commissie [Mail]
Bert Lesger
Voorzitter
TC Trainigen
Paul Melchers
Coördinator
 mail
Arbitrage - Mail
Frans Withoos
Coördinator
 mail
Jeugd - Mail
Gert-Jan IJzerman
Coördinator
 mail
Jongste jeugd - Mail
Désirée Jacobs
Coördinator
Beheer 'achterkant' Lisa-site/ mhcpe.nl site. Hulp bij inlogproblemen en bijhouden van diverse instellingen voor de gebruikers en meer.
 mail
Senioren - Mail
Olaf Kleinbussink
Coördinator
 mail
Wedstrijdsecretaris - Mail
Jack Herderschee
Coördinator
 mail
Wedstrijdsecretaris Jeugd - Mail
Gert-Jan Slijkhuis
Coördinator
 mail